Bí Quyết Yêu Cầu Con Cái

Đôi khi yêu cầu con làm một điều gì đó mà không cần dọa nạt là điều thật sự khó khăn đối với rất nhiều bố mẹ.

Nếu bạn đã từng nhu vậy thì hãy đọc câu chuyện này nhé…

Trong cuộc sống hằng ngày có một hiện tượng thế này: Khi bạn nhờ người khác giúp đỡ, nếu vừa mới bắt đầu đã đưa ra yêu cầu quá cao thì rất dễ bị cự tuyệt. Ngược lại nếu đầu tiên bạn đưa ra yêu cầu nhỏ thôi, sau khi người khác đồng ý hãy tăng thêm yêu cầu thì sẽ dễ đạt được mục tiêu hơn. Hiện tượng này được các nhà tâm lý học gọi là “hiệu ứng ngưỡng vào”.

Hiệu ứng này cũng vận dụng khá hữu hiệu trong giáo dục con cái trong gia đình.

Hãy yêu cầu thấp thôi, khi trẻ đã làm đúng rồi, hãy cho chúng sự khẳng định và biểu dương, khích lệ, thế thì những yêu cầu tăng dần sau đó sẽ khiến trẻ vui vẻ thực hiện hơn.”

Bạn hãy thử ngay hiệu ứng tâm lý này với con và chia sẻ kết quả cùng Camnangchome.com nhé!

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply